KPbuildingBlueprint

O spoločnosti

Spoločnosť KP building s.r.o. bola založená začiatkom roku 2011, hlavnou činnosťou je realizácia stavieb a ich zmien vrátane inžinierskej činnosti pre:

Certifikáty

  • V januári 2015 prešla firma veľkým auditom, recertifikáciou ISO 9001,14001.
  • V marci 2015 bude certifikovaná na enviromanažerský certifikát ISO 18001.
  • V januári roku 2012 prešla certifikáciou IMS (Integrovaný manažérsky systém).
  • Spoločnosť je držiteľom viacerých certifikátov. Certifikát systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001 a certifikát systému enviromentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001.

Aktuálne Referencie

  • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka rekonštrukcia jedálne a kuchyne TnU investor TnUniverzita - objednávateľ OHL ŽS
  • Nemocnica sv.Michala V Bratislava - zateplenie kontaktný zatepľovací systém BAUMIT cca 9100 m2 objednávateľ ZIPP - EKOFIN a.s.
  • Nemocnica Spišská Nová Ves - Svet zdravia rekonštrukcia spojovacej chodby objednávateľ Svet zdravia, a.s.
  • TIP Žilina - vnútroarealové komunikácie a parkoviská - objednávateľ OHL ŽS, org.zl
sgs_01
brand
stiahnuť