kp building logo
English | Deutsch | Slovensky
kp building
O spoločnosti
lineSpoločnosť KP building s.r.o. bola založená začiatkom roku 2011, hlavnou činnosťou je realizácie stavieb a ich zmien vrátane inžinierskej činnosti pre:

- pozemné stavby
- ekologické stavby
- dopravné stavby
- administratívne a obytné budovy
- polyfunkčné objekty
- zdravotnícke zariadenia
- objekty športového charakteru
- autosalóny
- obchodné centrá

...

viac >
Certifikáty
lineV januári 2015 prešla firma veľkým auditom, reecertifikáciou ISO 9001,14001.

V marci 2015 bude certifikovaná na enviromanažerský certifikát ISO 18001.

V januári roku 2012 prešla certifikáciou IMS (Integrovaný manažérsky systém).

Spoločnosť je držiteľom viacerich certifikátov. Certifikát systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001 a certifikát systému enviromentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001.viac >
Aktuálne referencie
lineTrenčianska univerzita Alexandra Dubčeka rekonštrukcia jedálne a kuchyne TnU investor TnUniverzita - objednávateľ OHL ŽS

Nemocnica sv.Michala V Bratislava - zateplenie konatktný zatepľovací systém BAUMIT cca 9100 m2 objednávateľ ZIPP - EKOFIN a.s.

Nemocnica Spišská Nová Ves - Svet zdravia rekonštrukcia spojovacej chodby objednávateľ Svet zdravia, a.s.

TIP Žilina - vnútroarealové komunikácie a parkoviská - objednávateľ OHL ŽS, org.zl


viac >
line
logo doveryhodna firmalogo doveryhodna firma
line

logos